Na ravni EU poteka velika reforma avtorskega prava že vse od septembra 2016, ko je Evropska komisija poleg drugih zakonodajnih predlogov objavila tudi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Reforma na ravni EU je velika priložnost, da se evropska in tudi slovenska zakonodaja na področju avtorskega prava prilagodita tehnološkemu napredku in novim načinom uporabe avtorskih del, ki jih omogočata digitalna tehnologija in globalna komunikacijska omrežja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se v skladu s svojimi pristojnostmi vseskozi zavzema za uravnotežene zakonodajne rešitve, ki bi primerno upoštevale interese v izobraževanju in raziskovanju. Kljub tem prizadevanjem je očitno, da direktiva za izobraževanje in raziskovanje ne bo prinesla ustreznih rešitev, zato je MIZŠ že februarja letos v postopku sprejemanja novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – H) predlagalo spremembo obstoječe izjeme za pouk v 49. členu ZASP v novo izjemo za poučevanje in znanstveno raziskovanje, zato da bi bilo področje primerneje urejeno. Izjema za izobraževanje, kot jo predvideva Predlog direktive, je po našem mnenju zastavljena preozko, zato si MIZŠ prizadeva, da bi se v ZASP – H uredila širša izjema za področje izobraževanja in raziskovanja, s čimer bi sledili primeru dobre prakse pri ureditvi tega vprašanja na nacionalni ravni (primer Estonije).

Vir in stališče: MIZŠ, 22. 3. 2019

(Skupno 156 obiskov, 1 današnjih obiskov)