Državni zbor RS je na 13. redni seji dne 24.11. 2015 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah Zakona o knjižničarstvu. Novela se v pomembnem delu nanaša na šolske knjižnice, ki po novem niso več knjižnična javna služba, ampak sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Šolske knjižnice ostajajo del knjižničnega informacijskega sistema Slovenije, vendar pa bodo v prihodnje mnogo bolj kot doslej vpete v izobraževalni sistem in njegovo organiziranost. Tako bo v prihodnje Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti v šolskih knjižnicah sprejemal minister, pristojen za izobraževanje, preverjanje njihovega izpolnjevanja pa se bo izvajalo v okviru šolskega sistema, enako tudi inšpekcijski nadzor. Uvedene bodo redne statistične meritve v okviru Centra za razvoj knjižnic pri NUK, kar bo okrepilo spremljanje stanja na področju šolskih knjižnic. Zakonsko predvidena strategija razvoja šolskega knjižničarstva na državni ravni in za posamezne šolske knjižnice na ravni vsake od šol kot del programa razvoja šole pa bo zahtevala aktiven odnos do knjižnične dejavnosti v šolah.

Kot pomemben del knjižničnega informacijskega sistema Slovenije bodo vse šolske knjižnice v prihodnjih treh letih vključene v nacionalni bibliografski sistem COBISS, ki ga razvija državni javni zavod IZUM. Novela prinaša normativni okvir, ki odpira novo poglavje v razvoju šolskega knjižničarstva v Sloveniji in oživlja spoznanje, da je zgodovina šolske knjige in šolske knjižnice dejansko zgodovina slovenske šole in učiteljstva.

Vir: MIZŠ, 25. 11. 2015

Preberite tudi: MK, 4. 12. 2015: V Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)