Znanstvene odličnosti ni brez etičnosti delovanja, zato so na MIZŠ skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) ustanovili Svet za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti. Njegovi člani, eminentni predstavniki slovenske znanosti, so pripravili vsebinska izhodišča za ustanovitev in delovanje omenjene komisije kot najvišjega nacionalnega telesa, ki bo bdelo nad spoštovanjem etičnih in moralnih standardov v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti.

Kot je na posvetu “Integriteta v znanosti; pot k ustanovitvi nacionalnega telesa”, ki je bil 16. maja v prostorih SAZU, izpostavila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, bosta nova zakona o visokem šolstvu ter o raziskovalni in razvojni dejavnosti vključevala tudi poglavja o etiki. Visoka raven etičnosti raziskovalcev tako pri njihovem delu kot tudi navzven je namreč eden izmed ciljev Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020, obenem pa tudi ena izmed prioritet ministrstva v tem mandatu. Zato na ministrstvu v celoti podpiramo izhodišča za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti in jih bomo umestili v novo zakonodajo.

“Gre za resnico in resnicoljubnost v človeškem pomenu te besede, predvsem pa, da mladim prenesemo idejo integritete, etike in moralnih standardov v znanosti,” je dejala ministrica.

Na posvetu o integriteti v znanosti so navzoči govorili o namenu in vidikih ustanavljanja nacionalne komisije za integriteto v znanosti. Bistvena naloga te komisije bo preventivno delovanje in izobraževanje na področju etike v znanosti z namenom spodbujanja dobrih praks preprečevanja nepoštenosti. Etična komisija bo izdajala mnenja o kršitvi etičnih pravil.

Svet za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti je med 12 priporočil uvrstil tudi sodelovanje z etičnimi komisijami v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah.

Vir: MIZŠ, 17. 5. 2017

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)