Na spletni strani MIZŠ je bila 11. marca objavljena novica o novinarski konferenci na temo vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok beguncev v sistem vzgoje in izobraževanja.

Na MIZŠ je bila 11. marca novinarska konferenca, na kateri je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič predstavila kako je slovenski izobraževalni sistem pripravljen za vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok beguncev. Da je sistem pripravljen dobro, sta na novinarski konferenci potrdila ravnatelja Osnovne šole Koper, Anton Baloh, in ravnatelj osnovne šole Livada, Goran Popović, kjer imajo z vključevanjem otrok priseljencev že dolgoletne izkušnje. Na novinarski konferenci je sodelovala tudi dr. Stanka Lunder Verlič, ki se v kabinetu ministrice ukvarja tudi s problematiko priseljencev.

Migrantska in begunska kriza prinašata izzive tudi v vzgojno izobraževalni sistem v Sloveniji, saj so med begunci tako otroci kot mladostniki brez spremstva, ki potrebujejo ustrezen sistem vključitve.

Vključevanje otrok in mladostnikov v izobraževalni sistem je del uresničevanja zavez, zapisanih v Ustavi in v zakonih, ki urejajo področje izobraževanja, in v mednarodnih deklaracijah, tudi v Listini EU o temeljnih pravicah, ki jo morajo spoštovati in udejanjati vse države članice, tako za državljane v EU, kot tiste, ki v EU prihajajo. Vsega tega se na MIZŠ zavedamo in zato aktivno pristopamo k reševanju te problematike.

Tudi v preteklosti se je slovenski izobraževalni sistem izkazal za solidarnega, vključujočega in uspešnega pri sprejemanju tistih, ki so se k nam zatekli zaradi vojn na Balkanu. Kar precej izkušenj ima slovenski izobraževalni sistem v zvezi z vključevanjem otrok priseljencev iz različnih koncev sveta v naš vzgojno izobraževalni sistem.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tesno sodeluje z Ministrstvom za notranje zadeve ter z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve pri reševanju problematike otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok beguncev. MIZŠ izvaja le del celotnega sistema vključevanja, in sicer v delu, ki se nanaša na vključevanje v izobraževalni sistem.

Za več pojasnil o načinu vključevanja v vzgojno izobraževalne zavode je MIZŠ izdelal posebno spletno podstran, ki jo bomo sproti nadgrajevali z aktualnimi informacijami za vodstva šol, učitelje, starše in vso zainteresirano javnost.

MIZŠ šolam priporoča dvostopenjski model vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok beguncev. V modelu so predstavljene različne dejavnosti, ki jih lahko ponudimo otrokom priseljencem in njihovim staršem v času inkluzije v novo jezikovno in kulturno okolje, ki vključuje socialno, jezikovno in kulturno področje.

Vključevanje razdelimo na dve obdobji, v uvajalnico in nadaljevalnico. Prva se za begunske otroke organizira pred vključitvijo v redni pouk. Poteka strnjeno, v trajanju 20 ur, po končani uvajalnici pa se begunski otroci vključijo k rednemu pouku, pri čemer jim pripada dodatna strokovna pomoč pri učenju slovenščine.

 

Vir>> Novica MIZŠ

Več>>Vključevanje priseljencev v sistem VIZ

Videoposnetek novinarske konference

(Skupno 110 obiskov, 1 današnjih obiskov)