Šolstvo narodnosti, od predšolske vzgoje do visokega šolstva, je sestavni del vzgojno izobraževalnega sistema v Sloveniji (tako kot je tudi  zamejsko šolstvo v sosednjih državah integralni del vzgojno izobraževalnega sistema sosednjih držav). Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport odločno zagovarjamo načelo enakosti vseh učenk in učencev v šolah. Vsakršna diskriminacija in izključevanje sta nesprejemljiva. Prav tako ni sprejemljivo pozivanje šol ali posameznih skupin učenk in učencev k nespoštovanju odločitev šol glede obeleževanja praznikov oziroma pomembnih dogodkov. Še posebej pa je zaskrbljujoče, če so takšni pozivi izraženi javno in to celo s strani poslancev ali drugih odločevalcev.

Na ministrstvu podpiramo vzgojno-izobraževalne zavode, vodstva šol in strokovne delavce pri spodbujanju učencev glede spoštovanja kulture in kulturne dediščine, države in njenih simbolov ter naroda in zavzemanja za obče človeške humane vrednote ter vrednote medkulturnosti, strpnosti in sobivanja, ki ima še poseben pomen na narodno mešanih območjih.

Celotni prispevek: Šolstvo narodnosti je sestavni del vzgojno izobraževalnega sistema v Sloveniji; vsakršen poziv k ločevanju in izključevanju je nesprejemljiv, MIZŠ, 17. 5. 2019

(Skupno 103 obiskov, 1 današnjih obiskov)