Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljena novica, da je vlada sprejela Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija, s katero se usklajuje sistemsko drugačen in bolj stabilen način sofinanciranja doktorskega študija.

Ta odstopa od doslej obstoječega sistema sofinanciranja, ki je temeljil na predhodno izvedenem postopku javnega razpisa za vse visokošolske zavode, ki izvajajo doktorski študij. 

V skladu s to uredbo in novelo Zakona o visokem šolstvu se po novem sredstva za sofinanciranje doktorskega študija zagotavljajo v Proračunu Republike Slovenije v skladu s proračunskimi možnostmi. Sofinancira se doktorski študij le javnim visokošolskim zavodom ob upoštevanju števila diplomantov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih. Študente, ki se jim sofinancira doktorski študij, izbere visokošolski zavod sam po svojih pogojih in merilih, pri čemer mora študent izpolnjevati pogoj rednega napredovanja v višji letnik doktorskega študija. Sprejeta uredba v celoti nadomešča veljavno Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 50/16).

Vir: MIZŠ, 26. 4. 2017

 

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)