MIZS obvešča, da je v pripravi izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020. Vabijo vas k posredovanju predlogov projektov. Rok 9. 2. 2018.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je pričelo s postopki priprave novih predlogov za vključitev v INOP, za obdobje izvajanja 2018 – 2022 na sledečih prednostnih oseh:
– Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Okvirna višina sredstev je 280.000 EUR.
– Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Okvirna višina sredstev je 5.726.000 EUR.

Vabijo vas, da jim na priloženem obrazcu najkasneje do petka, 9. 2. 2018 do 14. ure, posredujete predloge načrtov izbora operacij, ki sodijo na vsebinsko področje dela MIZŠ in so del prioritet ene od navedenih prednostnih osi.

Vir: CVNOS, 3. 2. 2018

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)