Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport podpiramo mednarodno odprtost visokega šolstva in vidimo pomen študentske mobilnosti tako z vidika pridobivanja izkušenj, dodatnega znanja kot tudi z vidika povečevanja možnosti zaposlovanja. Vlada RS je julija sprejela Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva do leta 2020. Ta med pet ključnih področij za uresničitev vizije na prvo mesto postavlja mobilnost kot ključen del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje.

Podatki kažejo, da se za mobilnost v najmanjšem deležu odločajo študenti, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij. Delež teh je okoli 13 odstotkov med tistimi, ki se odločajo za mobilnost. Zato se je ministrstvo odločilo sofinancirati študijske izmenjave in prakse v tujini za te študente.

V želji, da bi čim več študentkam in študentom omogočili študentske izmenjave je MIZŠ 21. julija objavil poziv visokošolskim institucijam h kandidiranju za sofinanciranje mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij. Tako bodo od študijskega leta 2016/17 dalje sredstva za ta namenski dodatek za Erasmus+ študente v višini mesečnega dodatka 270 EUR na študenta, zagotovljena s strani ministrstva v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada. Dodatek bo izplačan študentu v celoti pred odhodom na mobilnost. Sredstva, ki bodo na voljo, so razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo in sicer skupno znašajo 3.625.000,00 evrov do vključno leta 2019.

Rok za sprejem ponudb visokošolskih institucij na poziv je 31. avgust.

Vir: MIZŠ, 17. 8. 2016

 

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)