Kultura se v času, ko Evropska komisija pripravlja akcijski načrt in večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, srečuje z velikimi spremembami in izzivi globalizacije, digitalizacije in tudi strogosti, zato je prav zdaj primeren čas, da je postavljena visoko na dnevni red »Evropskega projekta«. To pričakujejo tako civilna družba kot umetniki.

Evropski ministri za kulturo se morajo zato strinjati, da je kultura v osrčju evropskega povezovanja in da kulturna raznolikost zahteva in si zasluži inovativne in ambiciozne kulturne politike.

Ministrica za kulturo Majda Širca je zato 19. maja 2011 na zasedanju Sveta ministrov za kulturo v Bruslju s francoskim ministrom za kulturo in komunikacije Mitterrandom predstavila kulturni manifest, s katerim želita prepričati evropske kolege, državljanke in državljane o usodnem pomenu kulture in umetnosti.

Deset zapovedi za Evropo kulture

  1. Evropa kulture v vseh državah Evropske unije uteleša vrednote demokracije.
  2. Evropa kulture prispeva k uveljavljanju evropske identitete v vsej njeni raznolikosti ter k širitvi umetnosti in jezikov, zaradi katerih je tako bogata.
  3. Evropa kulture zagotavlja popolno svobodo ustvarjanja na vseh ravneh in pri vseh oblikah izražanja.
  4. Evropa kulture vsakemu posamezniku zagotavlja dostop do intelektualnih izdelkov, umetniških del ter materialne in nematerialne dediščine, ne glede na njegov spol, starost, poreklo, zdravstveno ali socialno stanje.
  5. Evropa kulture ščiti zakonito pravico avtorjev in ustvarjalcev do pravičnega plačila, in sicer z vsemi ustreznimi ukrepi proti grožnjam piratstva, ponarejanja, kraje in zlorab, ki bi jim lahko bili avtorji in ustvarjalci izpostavljeni.
  6. Evropa kulture podpira mobilnost in razstavljanje del v Evropski uniji in zunaj njenih mej ter zagotavlja pravno in finančno ustrezno delovanje različnih akterjev na kulturnem področju, ki so odgovorni za organizacijo in spodbujanje teh dejavnosti.
  7. Evropa kulture v duhu popolne preglednosti vzpostavlja dobra pravila ekonomskega upravljanja na trgu umetnosti in kulturnih dejavnosti. Sodeluje pri odkrivanju inovacij, ki so v interesu javnih organov in zasebnih pobud, da se zagotovi njihov usklajen razvoj in da se zaščitijo pred kakršnimi koli tržnimi monopoli.
  8. Evropa kulture odkriva tehnološke, finančne in pravne pomanjkljivosti, ki jih je povzročila digitalna revolucija, pri zbiranju in širjenju del ter tudi pri razvoju novih oblik umetniškega izražanja.
  9. Evropa kulture poziva k okrepitvi šolskih programov, izobraževanj in posredovanja znanja, katerih cilj je umetniško izobraževanje in usposabljanje ustvarjalcev.
  10. Evropa kulture poudarja, da so področja ustvarjanja, umetnosti in estetike kot oblike gospodarskega zaposlovanja pomembna naložba v prihodnost za večjo blaginjo posameznika in skupnosti, ter Evropsko unijo zavezuje k okrepitvi proračunskih sredstev za programe na področju kulture in medijev, da se izpolnijo potrebe in pričakovanja Evropejcev.

Vir: MK, 24. 5. 2011

(Skupno 53 obiskov, 1 današnjih obiskov)