Vlada Republike Slovenije je 13.1.2011 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK) za leto 2011, ki ga je na seji 21. 12. 2010 sprejel svet agencije.

Program dela in finančni načrt JAK za leto 2011 je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo za posredne uporabnike proračuna. V letnem programu dela agencije so določeni in opisani cilji in naloge, ki jih bo JAK v neposredni obliki podpore knjigi uresničevala in opravljala v letu 2011. V finančnem načrtu so prikazani predvideni prihodki in odhodki za delovanje JAK v letu 2011. JAK v letu 2011 načrtuje za 8.550.153 € prihodkov. Prihodki so načrtovani  iz državnega proračuna v višini 8.547.153 € in  3000 € iz naslova drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe – prejete obresti. Odhodkov načrtuje za 8.550.153 EUR, od tega predstavljajo plače 240.379 €, izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 313.816 €,  odhodki za izplačilo subvencij 7.990.958 € in 5000 € za investicije.

Vir MK, 13.jan.2011 

 

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)