Pet milijonov mladih Evropejcev išče zaposlitev. Mnogi bodo zamudili priložnosti, ker jim manjka pravih kvalifikacij ali izkušenj. Evropska komisija zdaj začenja novo vodilno pobudo Mladi in mobilnost, katere cilj je pomagati mladim ljudem pri pridobivanju različnih znanj in spretnosti ter izkušenj, ki jih potrebujejo za svojo prvo zaposlitev. Pobuda Mladi in mobilnost kot del nove strategije EU Evropa 2020 predlaga 28 ključnih ukrepov, katerih cilj je izobraževanje in usposabljanje prilagoditi potrebam ljudi in jih več opogumili, da bi izkoristili štipendije EU za študij ali usposabljanje v drugi državi. Vse to bo povečalo zaposljivost mladih ljudi in njihov dostop do trga dela.

Mladi in mobilnost – odgovori na pogosta vprašanja (15. 9. 2010)
Odgovarjajo na vprašanja kot so Mladi in mobilnost – kaj je to? Kako lahko pobuda Mladi in mobilnost prispeva k uresničevanju cilja EU 40-odstotnega deleža mladih, ki uspešno zaključijo visokošolsko ali enakovredno izobraževanje? Kaj pomeni poklicno izobraževanje in usposabljanje ter zakaj je pomembno? Kako se bo EU lotila vprašanja zaposlenosti mladih v praksi? in mnoga druga …

Deset glavnih ukrepov:

  1. vzpostavitev spletne strani, posvečene pobudi Mladi in mobilnost
  2. pilotni projekt “Tvoja prva zaposlitev EURES
  3. pregled stanja na področju mobilnost
  4. proučevanje uvedbe instrumenta evropskih študentskih posojil
  5. preverba izvedljivosti sistema za večdimenzionalno in svetovno razvrščanje univerz
  6. razvoj kartice Mladi in mobilnost
  7. nov sistem za spremljanje ponudbe delovnih mest na evropski ravni (European Vacancy Monitor)
  8. nov evropski instrument za mikrofinanciranje
  9. spodbuda za uvedbo jamstva za mlade, da se vsem mladim zagotovijo zaposlitev, usposabljanje ali delovne izkušnje
  10. evropski potni list znanj in spretnosti, ki temelji na Europassu (evropskem spletnem življenjepisu)

Viri (15. 9. 2010): Evropa PR rapid, European Commission: Education and tranining; Youth on the Move, EC: Youth.

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)