Mladi so še vedno vodilna družbena skupina v uporabi interneta. 70 % mladih na svetu uporablja internet. Samo na Kitajskem in v Indiji je mladih uporabnikov interneta 320 milijonov. Mladi, stari med 15 in 24 let, predstavljajo skoraj četrtino vseh uporabnikov interneta na svetu. V porastu pa ni le uporaba interneta; število mobilnih širokopasovnih naročniških razmerij bo po predvidevanjih do konca leta 2017 doseglo 4,3 milijarde.

Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov, je objavila rezultate raziskave o mladih in njihovi uporabi interneta ter o mobilnih širokopasovnih storitvah. V svoji raziskavi so se osredotočili na uporabo interneta med mladimi, v primerjavi s celotno populacijo in primerjali podatke glede na razvitost držav. Prav tako so se posvetili razliki med spoloma v uporabi interneta. Druga kategorija raziskave pa predstavlja število in padec cen mobilnih ali fiksnih širokopasovnih naročniških razmerij.

71 % mladih ljudi, starih med 15 in 24 let, je uporabnikov interneta, kar je zelo visoka številka v primerjavi z deležem celotne populacije, ki uporablja internet (48 %). Takšnih je 94 % mladih v razvitih državah, 67 % v državah v razvoju in 30 % v manj razvitih državah. Število gospodinjstev z dostopom do interneta pa je v razvitih državah dvakrat višje kot v državah v razvoju.

Delež celotne populacije in mladih med 15-24 let pri uporabi interneta (v %)

Graf uporabnikov interneta po svetu

Z leti se manjša razlika med spoloma v uporabi interneta, a delež moških, ki uporabljajo internet je kljub temu višji kot delež žensk (50,9 % proti 44,9 %). Edina regija, kjer je delež žensk višji, je ameriška celina.

Druga kategorija, ki kaže na vse večjo uporabo tehnologije po svetu, pa je število mobilnih in fiksnih širokopasovnih naročniških razmerij. Številka naj bi po predvidevanjih do konca letošnjega leta dosegla kar 4,3 milijarde, v zadnjih petih letih pa je na leto zrasla za 20 %. Število fiksnih širokopasovnih naročniških razmerij je v zadnjih petih letih zraslo za 9 % na leto. Tudi v tej kategoriji je vodilna država, kjer je najopaznejši porast, Kitajska. Podatki raziskave kažejo tudi, da so cene mobilnih širokopasovnih naročniških razmerij nižje od fiksnih, med leti 2013 in 2016 so se namreč močno znižale.

Vsi ti podatki nam kažejo, da je informacijsko komunikacijska tehnologija vse bolj razširjena po celotnem svetu, predvsem v razvitih državah. Mladi so vse bolj izpostavljeni tehnologiji in internetu, kar nam pove predvsem zelo visok delež uporabnikov interneta, predvidevamo pa lahko, da se bo število z leti še povečalo.

Vir: Safe.si, 14. 8. 2017

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)