Leta 1999 je Generalna skupščina OZN 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih, z namenom, da tudi mladi dobijo dan v letu, ko lahko opozorijo na svoj položaj in nas opomnijo na težave, s katerimi se soočajo. »Ker se zavedamo, da se naložbe v mlade obrestujejo v sedanjosti in pozitivno vplivajo na prihodnost, so ti naša stalna prioriteta. Vsaka investicija v mlade je investicija v družbo znanja in napredka,« je ob tem izpostavil predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Ob sprejemanju proračuna za prihodnji dve leti je vlada že potrdila povečanje sredstev za znanost, s katerimi želi poskrbeti za dvig ustreznih znanj za zaposlovanje, dostojnih delovnih mest in podjetništva. Po oceni premiera je znanost gonilo razvoja in daje največ izzivov, elana in kreativnosti mladim. Glede na izzive pomanjkanja praktičnih individualnih veščin in kompetenc, ki jih delodajalci zahtevajo (kot so komunikacija, timsko delo, upravljanje in načrtovanje), pa je še kako pomembno tesno sodelovanje med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom.

Vlada je sredstva za znanost v letu 2015 primerjalno povečala za 5,6 odstotka, v letu 2018 pa bo temu področju namenila še dodatnih 18 do 20 milijonov evrov sredstev.

Vlada je tudi sicer mlade uvrstila med svoje prednostne naloge za leto 2017 ter kot prioritetna opredelila naslednja področja: zaposlovanje mladih, spodbujanje podjetnosti in podjetništva, spodbujanje inovativnosti in kreativnosti med mladimi in dostopnost stanovanj za mlade.

Vlogo ključnih nosilcev in gonilne sile družbenih sprememb Slovenija mladim priznava tudi v Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Kot ena izmed devetih skupin glavnih deležnikov civilne družbe, ki je vključena v proces izvajanja Agende 2030, je mladina v Sloveniji dobila glas preko največje krovne mladinske organizacije, Mladinskega sveta Slovenije. 

V Sloveniji je leta 2016 delež mladih predstavljal 15,9 % celotnega prebivalstva. 

Sodelovanje in vključevanje mladih v civilno družbo in mladinske organizacije vodi k aktivnemu in odgovornemu državljanstvu ter izboljšuje kakovost življenja mladih. Ne samo, da omogoča pridobivanje veščin in kompetenc, temveč tudi prenaša vrednote in spodbuja družbeno odgovornost. Dejavnosti mladinskega sektorja povečujejo kakovost življenja mladih in spodbujajo nove ideje, dvigujejo medkulturno in medgeneracijsko solidarnost, vpeljujejo spremembe in razvoj.

Vlada pozdravlja tudi osrednjo kampanjo Mladinskega sveta Slovenije Partycipiraj, ki se bo osredotočala na mlade in jih vzpodbujala, da se aktivirajo tako športno kot tudi družbeno, odločanje o svoji prihodnosti pa prevzamejo v svoje roke. 

Združeni narodi letos v ospredje mednarodnega dneva mladih postavljajo gradnjo miru, predvsem z vidika doprinosa mladih k preprečevanju konfliktov in pa tudi vzdrževanju miru in socialne pravičnosti. Trenutna generacija mladih je največja v zgodovini. Mladi v državah, ki jih zaznamujejo oboroženi konflikti ali nemiri, pogosto predstavljajo večino prebivalstva, zato so vprašanja miru in varnosti pomembna tudi z demografskega vidika.

Vir: Vlada, 11. 8. 2017

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)