MSS je pred nekaj dnevi Ministrstvu za gopodarski razvoj in tehnologijo posredoval svoje predloge za dopolnitve Partnerskega sporazuma, tj. pogodbe med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo o izvajanju kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Sloveniji bo v prihodnji finančni perspektivi za izvajanje kohezijske politike na voljo skupaj 3,3 milijarde EUR, zato mora Partnerski sporazum vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi. Predlogi MSS za dopolnitve in spremembe Partnerskega sporazuma (pdf) se nanašajo na naslednjih pet podpoglavij:

  1. Tematski cilj 4: podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih,
  2. Tematski cilj 7: spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah,
  3. Tematski cilj 8: spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile,
  4. Tematski cilj 9: spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini,
  5. Tematski cilj 10: vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter prenos znanja in vseživljenjsko učenje.

Vir: MSS, 10. 9. 2013

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)