Med 4. in 5. decembrom je v Baslu (Švica) potekal 21. redni letni ministrski svet Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki se ga je, poleg zunanjih ministrov držav OVSE, udeležilo tudi 57 mladinskih predstavnikov (Model OSCE Youth Ambassadors). Mladi so na ministrskemu svetu predstavili Mladinski akcijski načrt, katerega so pripravili v sklopu celoletnega projekta Model OSCE, in ki naslavlja nekatera najbolj pereča vprašanja, s katerimi se soočajo mladi iz regije.

Predstavljeni mladinski načrt izpostavlja vprašanja, ki so se v sodelovanju s širokim krogom mladih, mladinskih organizacij in širše javnosti, izkazala kot ključna, obenem pa so skupna mladim iz vseh držav. Priporočila se z mladinsko problematiko soočajo iz treh vidikov: zaščita mladih, mladinske spodbude in mladinska participacija. Mladinski akcijski načrt si tako prizadeva zajeti širok spekter vprašanj, ki se nanašajo tako na spoštovanje temeljnih človekovih pravic in varnosti mladih, kakor tudi širšo družbeno participacijo, izobraževanje in zaposljivost mladih. Pri nastajanju priporočil je z mladinskim ambasadorjem Slovenije, Blažem Griljem, sodeloval tudi Mladinski svet Slovenije.

Več >>

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)