V petek, 1. decembra, je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport predstavilo nacionalno poročilo Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017.

Z veseljem delimo informacijo, da Slovenija pri ključnih indikatorjih dosega dobre rezultate (smo že dosegli ali pa presegli ciljno vrednost, določeno za 2020: delež posameznikov, ki zgodaj opustijo izobraževanje, delež prebivalstva s terciarno izobrazbo). Seveda pa ostaja kar nekaj področij, na katera se bo potrebno osredotočiti v prihodnjih letih. Poročilo izpostavlja delež BDP, ki ga država nameni izobraževanju in usposabljanju – upadanje deleža se je sicer ustavilo, je pa še vedno pod povprečno ravnjo EU.

Kaj je Pregled izobraževanja in usposabljanja (Monitor Education and Training)?

Evropska komisija na letni ravni izvaja pregled evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Glavni cilj poročila je skupni nabor podatkov, študij in političnih usmeritev ter prioritet z različnih vsebinskih področij, od predšolske vzgoje do posodabljanja izobraževanja kot celote. Podatke zberejo v publikaciji Pregled izobraževanja in usposabljanja. Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017 pa se osredotoča tudi na nekatere prednostne naloge visokega šolstva, kot sta krepitev kakovosti in spodbujanje internacionalizacije.

Podatke, ki so osnova za Pregled I&U, zbirajo nacionalne enote mreže Eurydice. Kaj je Eurydice?Vir: CMEPIUS, 1. 12. 2017

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)