Na spletni strani CEPSa je objavljena monografija z naslovom Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities; uredniki: B. Hudson, P. Zgaga in B. Astrand.

Monografija je nov prispevek mreže TEPE (Politike izobraževanja učiteljev za Evropo).

V monografiji, razdeljeni na tri dele, je objavljenih 15 člankov (23 avtorjev iz 12 evropskih držav). V prvem delu sta objavljena članka, v katerih avtorji širše obravnavajo vprašanje izobraževanja učiteljev v Evropi: vplive bolonjskega procesa na izobraževanje in vprašanje kakovosti ter položaja predavateljev edukacijskih ved. V drugem delu v petih člankih avtorji predstavijo različne dimenzije izobraževanja učiteljev v Evropi: nordijske, srednjeevropske in prakse ter politike v jugovzhodni Evropi; predstavljene so tudi prakse in politike v Kanadi (Quebec). V tretjem delu avtorji obravnavajo specifične vidike izobraževanja učiteljev: oblikovanje identite učiteljev, učitelji raziskovalci, strokovna vloga učiteljev v višje sekundarnem izobraževanju, izobraževanje in usposabljanje učiteljev naravoslovnih predmetov, pogledi učiteljev kemije na kompetence, koncept znanja v izobraževanju učiteljev, predavanja dramske umetnosti za spodbujanje osebnostnega razvoja in socialnih kompetenc učiteljev…

Prijetno branje.

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)