MDDSZ objavlja Obvestilo glede možnosti dviga sredstev iz kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po uveljavitvi ZPIZ-2. Glede na vedno večje zanimanje in poročanje nekaterih medijev, da z morebitno uveljavitvijo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zavarovanci oziroma člani prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne bodo mogli več dvigniti sredstev iz kolektivnega zavarovanja, ne glede na to, da so bili v to obliko zavarovanja vključeni več kot 10 let, podajajo naslednjo obrazložitev.

Namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je spodbuditi posameznike, da že v aktivni dobi poskrbijo za dodaten vir dohodka, ki bo nadomestil izpad dohodka iz obveznega zavarovanja, ki je in bo tudi v prihodnosti posledica negativnega demografskega gibanja prebivalstva. Ker nenamensko dvigovanje sredstev ni v skladu z omenjenim ciljem, je v 220. členu predlaganega ZPIZ-2 določeno, da bo lahko zavarovanec sredstva iz dodatnega pokojninskega zavarovanja dvignil šele ob uveljavitvi pravice do pokojnine v okviru obveznega zavarovanja in pod nadaljnjim pogojem, če sredstva na njegovem osebnem računu ne bodo presegala 3.000 evrov.

Kljub navedenemu pa opozarjajo na 417. člen predlaganega ZPIZ-2, kjer je urejena pravica tistih, ki so v kolektivno zavarovanje že vključeni na podlagi veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/2006 – UPB4; ZPIZ-1). Za slednje je v ZPIZ-1 določeno, da sredstva lahko dvignejo po preteku 10 let od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ker gre v teh primerih za pridobljene oziroma pričakovane pravice na podlagi veljavno sklenjenih zavarovalnih pogodb, je v predlaganem 417. členu ZPIZ-2 jasno določeno, da lahko zavarovanci premije, ki so zapadle, in sredstva, ki so jih imeli na računu do uveljavitve ZPIZ-2, dvignejo tudi kadarkoli po uveljavitvi ZPIZ-2, seveda pod pogojem, da izpolnijo pogoj 10-letne vključenosti v to obliko zavarovanja. To torej pomeni, da lahko zavarovanci pravico do dviga sredstev pod pogoji, določenimi v veljavni zakonodaji (ZPIZ-1), obdržijo tudi po morebitni uveljavitvi predloga ZPIZ-2, saj njegove določbe veljajo le za premije, ki bodo vplačane po njegovi uveljavitvi (predvidoma leta 2011). S predlogom ZPIZ-2 torej ne posegajo v pridobljene in pričakovane pravice zavarovancev, prav tako pa ne »zaklepamo« sredstev, ki jih imajo zavarovanci že na svojih osebnih računih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Vir: MDDSZ, 8. 10. 2010

(Skupno 84 obiskov, 1 današnjih obiskov)