Mladinski svet Slovenije bo mesec junij posvetil stanovanjski problematiki mladih. V okviru aktivnosti v tem mesecu želijo na vseh ravneh spodbuditi razpravo, skozi katero bodo lahko ustrezno odgovorili na vprašanja, ki se že dlje časa pojavljajo na tem področju ter pripraviti jasno sporočilo odgovornim ob sprejemanju novega Nacionalnega stanovanjskega programa.

Ob tem so na tri različne skupine naslovili pozive:

  1. na politične odločevalce poziv k urejanju stanovanjske problematike;
  2. na mlade, naj sodelujejo pri zbiranju konkretnih podatkov o težavah, ki jih imajo na tem področju;
  3. na organizacije, ki delajo z mladimi, da na lokalnem nivoju pripravijo aktivnosti na temo stanovanjske problematike v njihovih občinah.

Organizacijam, ki imajo opravka z mladimi, vladnim institucijam, poslanskim skupinam ipd. so hkrati poslali zgibanko s pozivom mladim.

Vsebina tematskega meseca temelji na lani sprejetem programskem dokumentu Mladinskega sveta Slovenije Stanovanjska problematika mladih in izpostavlja naslednje ključne problematike:

  • Nedostopnost stanovanj za nakup zaradi visokih cen oz. slabih ekonomskih razmer mladih
  • Nedostopnost stanovanj za najem zaradi visokih cen oz. slabih ekonomskih razmer mladih
  • Pomanjkanje neprofitnih stanovanj (za mlade in mlade družine)
  • Pomanjkanje najemniških stanovanj za trajni najem
  • Neurejenost razmer pri tržnem najemu stanovanj
  • Neurejenost stanovanjskih razmer pri študentih, ki ne bivajo v študentskih domovih.

Vir in več informacij: MSS, 1. 6. 2011

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)