V mesecu februarju je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, po večmesečnem usklajevanju s ključnimi deležniki, javno objavilo Predlog zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. Na kratko bi lahko novosti, ki jih prinaša strnili v pet sklopov:

  1. Ohranitev enostavnih in hitrih postopkov pri najemanju dijakov in študentov za opravljanje dela preko napotnice
  2. Vključitev dela študentov in dijakov v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zavarovanja za poklicne bolezni in poškodbe pri delu (obračun in plačevanje prispevkov po vzoru redne zaposlitve)
  3. Zagotavljanje pravne, ekonomske ter socialne varnosti študentov z določitvijo minimalne urne postavke in zagotavljanjem plačila za opravljeno delo ne glede na plačilno disciplino delodajalca
  4. Omejitve študentskega dela s kvotami z namenom preprečevanja zlorab v obliki veriženja študentskega dela na istem delovnem mestu
  5. Uvajanje strožjega nadzora in sankcij z vzpostavitvijo centralne evidence ter določitvijo ustreznih podlag za delo inšpektorata za delo ter davčnega urada.

V času javne razprave so se na predlog zakona odzvali tudi na Mladinskem svetu Slovenije, predvsem v zvezi s preprečevanjem veriženja študentskega dela na istem delovnem mestu ter priznavanjem neformalno pridobljenega znanja in izkušenj, ki jih mladi v času izobraževanja pridobijo preko študentskega dela. Dokument lahko preberete na spodnji povezavi:

Vir: MSS, 5. 3. 2014

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)