Mladinski svet Slovenije je ob Mednarodnem dnevu mladih in pričetku Mednarodnega leta mladih na voditelje države naslovil odprto pismo (pdf, 309 KB), v katerem pozivajo k večjemu upoštevanju mladih in sodelovanju mladih pri odločanju.

Kot najbolj pereče področje problematike mladih so navedli težave pri osamosvajanju in s tem neposredno povezana področja izobraževanja, zaposlovanja mladih in stanovanjske problematike.

Opozorili so na mačehovski in pokroviteljski odnos starejših, s katerim se pogosto soočamo – z odnosom tistih, ki so se pred nekaj desetletji, ko so bili sami mladi, borili za pravičnost in glas svoje generacije s parolami, usmerjenimi v prihodnost. Menijo, da je nadvse nenavadno, da ti ljudje danes težko razumejo pomen vključevanja mladih v odločanje in se ne zavedajo, da ustvarjajo svet bodočim generacijam. Generacijam, ki se bodo spopadale s posledicami številnih družbenih sprememb, pomanjkanjem dolgoročne razvojne vizije na številnih področjih, razslojevanjem, z učinki današnjega neodgovornega ravnanja z okoljem in mnogimi drugimi okoliščinami.

Navedli so naslednja pričakovanja od države:

  • da so / bodo vsi pristojni seznanjeni z določilom iz Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki pravi da se uresničevanje tega interesa zagotavlja z vključevanjem mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade – kar pomeni, da je potrebno skorajda vsak ukrep preučiti z vidika vpliva na mlado generacijo in po možnosti upoštevati mnenje predstavnikov mladih;
  • da se bodo vsi pristojni resnično angažirali pri pripravi Nacionalnega programa za mladino, pri tem dejansko upoštevali vidik mladih in poskrbeli, da bomo s Programom resnično zadostili razvojnim potrebam mladih in ne le obveznosti na papirju;
  • uresničevanje evropskih usmeritev na področju mladine, kot je nedavno sprejeta resolucija Evropska garancija za mlade, ki spodbuja prehod mladih iz izobraževanja na trg dela.

Vir: Mladinski svet Slovenije, 12. 8. 2010

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)