Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo že od februarja 2010 vodi razpravo o razvoju visokega šolstva v Sloveniji, katere cilj je postaviti temelje za nov zakon o visokem šolstvu, nov nacionalni program visokega šolstva, novo nacionalno ogrodje kvalifikacij in nov sistem financiranja visokega šolstva v Sloveniji.

Z 20. oktobrom se je v tem okviru zaključila javna razprava o osnutku Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020, v katero se je s svojim mnenjem vključil tudi Mladinski svet Slovenije (MSS). Javna razprava je potekala od dneva objave osnutka Nacionalnega programa, 8. 9. 2010, in je v celoti zabeležena na spletni strani MVZT.

Glavni cilji priprave novega programa so prilagoditev slovenskega visokega šolstva novim družbenim razmeram in potrebam; vzpostavitev pogojev za rast deleža visoko izobražene populacije in širitev dostopa do visokošolskega prostora, ki bo temeljil na kakovosti; oblikovanje visokošolskega sistema v smeri krepitve in opolnomočenja državljanov za osebni razvoj in aktivno državljanstvo; ter spodbujanje vseživljenjskega učenja.

MSS je v svojem mnenju (*. pdf) izrazil zadovoljstvo nad splošno namero in cilji osnutka novega Nacionalnega programa za visoko šolstvo (NPVŠ), saj naslavljajo velik del ključnih problematik na obravnavanem področju in bi izvedba ustreznih ukrepov pod njihovim vodstvom lahko bistveno izboljšala slovensko visoko šolstvo. Vendar pa je hkrati zlasti v predvidenih ukrepih osnutka NPVŠ mogoče prepoznati vrsto težavnosti, ob katerih dejanska realizacija ciljev in v končni fazi izboljšanje visokošolskega sistema v Sloveniji nista mogoča. Nekatere izmed njih so neprimernost uvedbe institucionalne binarnosti, omejevanje dostopa do visokošolskega izobraževanja na drugi in tretji stopnji ter neustrezni mehanizmi zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja. Podlaga za mnenje je programski dokument Izobraževanje mladih.

Vir: MSS, 20. 10. 2010

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)