V sredo, 29. junija 2011 je Mladinski svet Slovenije v Državnem svetu organiziral javni posvet o stanovanjski problematiki mladih. Gostje in udeleženci so tako debatirali o enem izmed ključnih ciljev pri osamosvajanju mladega posameznika – odselitev od staršev in življenje na svojem. Slednje je že dolgo težko dosegljivo, saj imamo v Sloveniji majhen najemniški trg, visoke najemnine stanovanj, ki se jih oddaja pretežno za kratkoročno obdobje, neučinkovito stanovanjsko politiko itd. O posvetu so poslali tudi sporočilo za javnost.

Na posvetu so izpostavili zaskrbljujoča dejstva in statistike, opozorili na neizvajanje zakonodaje ali na odsotnost le-te, ter se soglasno strinjali, da se mora Republika Slovenija zavestno odločiti in postaviti mlade ter mlade družine na prvo mesto, ko pride do vprašanja reševanja prvega stanovanjskega problema. Opozorili so tudi, da se na stanovanjskem področju mladega posameznika in mlado družino pojmuje kot vsakega, ki se prvič srečuje z dilemo kako si zagotoviti ustrezne bivanjske pogoje. Kar je dandanes lahko tudi po 35. letu.

Dejstvo je, da je Slovenija država, kjer je ok. 90 % stanovanjskega fonda lastniškega, vse pa kaže, da je najemništvo pravzaprav naša prihodnost. Skupaj moramo zato še marsikaj spremeniti na nepremičninskem, najemnem trgu, da bo pozitivno deloval za vse – najemodajalce in najemnike.

Mladinski svet Slovenije se tako zahvaljuje Državnemu svetu in mag. Blažu Kavčiču za podporo pri organizaciji in delu na tem področju, cenjenim gostom dr. Andreji Cirman, izredni profesorici Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, mag. Alenki Colja, vodji sektorja za matične zadeve, javne listine in prijavo prebivališča na Ministrstvu za notranje zadeve, Franciju Gerbcu, častnemu članu nepremičninskega združenja FIABCI, Bredi Pečan, predsednici Odbora DZ za okolje in prostor, Jožetu Podgoršku, predsedniku nepremičninskega združenja FIABCI, Tadeju Slapniku, poslancu DZ, Sari Viler, članici Odbora DZ za okolje in prostor, Tanji Šarec, predsednici Združenja najemnikov Slovenije, mag. Robertu Špendlu, direktorju podjetja Chronos, okoljske investicije, d.o.o., mag. Andražu Zgoncu, podsekretarju Urada RS za mladino in dr. Roku Žarniću, ministru za okolje in prostor. Najlepše se zahvaljujejo tudi vsem udeležencem posveta za njihovo sodelovanje.

Vir: MSS, 29. 6. 2011

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)