Rezultat lani pričetega projekta Delo za mlade! so tri pobude mladih iz cele Slovenije, ki so razpravljali o možnostih za zaposlovanje mladih. Na lokalnih srečanjih in na nacionalnem, zaključnem dogodku projekta, ki se je odvil v torek, 15. februarja 2011, so mladi udeleženci prišli do treh konkretno oblikovanih pobud za sistemske spremembe na področjih izobraževanja, zaposlovanja in inovativnosti.

  1. Povežimo šolski sistem in trg dela, saj tako mladi dobijo priložnost za pridobivanje prepotrebnih izkušenj, šolski sistem pa bo tako ‘ustvarjal’ kadre, ki jih trg dela potrebuje.
  2. Prenehajmo s starostno diskriminacijo na področju zaposlovanja in izenačimo pravice pri vseh oblikah zaposlitev, tako tistih za določen ali nedoločen čas. Tako bodo mladi resnično lahko postali avtonomni in odgovorni posamezniki.
  3. Povečajmo zaposlovanje mladih v nevladnem sektorju. To za mlade pomeni vzpodbudo za učenje, participacijo in družbeno odgovornost, za družbo pa ogromno izraženega mladinskega potenciala.

Udeleženci nacionalnega dogodka projekta Mreže MaMa, Mladinskega sveta Slovenije in British Councila so predstavljali rezultate dela, ki so jih njihovi sovrstniki opravili v sklopu 25 lokalnih dogodkov. Na podlagi tega so se torej zbrali v Ljubljani in oblikovali tri pobude in jih naslovili na odgovorne na ministrstvih in ostalih pristojnih inštitucijah.

Mladinski svet Slovenije se zahvaljuje Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Zavodu za zaposlovanje in Uradu RS za mladino, ki so s svojo prisotnostjo potrdili njihov trud. Vsekakor pa so na dogodku manjkali tisti, ki so po svojih funkcijah odgovorni za te spremembe.

Vir: MSS, 15. 2. 2011

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)