Potem, ko je osnutek Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS) že mesec dni dostopen javnosti, je MVZT pričel z nizom posvetov z različnimi strokovnimi javnostmi o dokumentu. Prvi je bil 5. novembra na Brdu, kjer sta se minister Gregor Golobič in dr. Jana Kolar, direktorica Direktorata za znanost, o dokumentu pogovarjala z direktorji javnih raziskovalnih zavodov, z rektorji in dekani.

Minister Golobič je uvodoma začrtal ambicije dokumenta, ki je strateški in zasnovan za naslednje desetletno obdobje. Slediti mu bodo morali tudi normativni akti, je poudaril. »Ključno za dokument je, da je v predhodni fazi dovolj enoznačno razumljen, da so definirana ključna vprašanja in da bo v tem kontekstu skozi javno razpravo dopolnjen,« je poudaril minister. Dokument prinaša precej ambiciozne nastavke, čemur so nekateri v razpravi na Brdu oporekali in izrazili potrebo, da bi bil še ambicioznejši. Ker dokument predvideva tudi bistveno povečanje javnih sredstev za raziskave in razvoj, kar so udeleženci posveta pozdravili, minister pričakuje v prihodnosti tudi živahno medresorsko razpravo. Pot do končnega besedila RISS 2011-2020 bo spremljal maksimalno odprt način razprave, ki bo partnerski in vključujoč.

Preberite preostanek novice MVZT, 5. 11. 2010

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)