Slovenija je 1. decembra na sestanku Komiteja visokih funkcionarjev COST (COST CSO) dobila prvič v skoraj 20-letnem sodelovanju položaj podpredsednika Komiteja višjih predstavnikov COST. Večina članstva je izglasovala, da to mesto za dobo treh let prevzame dr. Primož Pristovšek z ARRS. Dr. Pristovšek je na tem mestu nasledil profesorja Johna Bartzisa (Grčija).

Evropski program COST (European Cooperation in Science and Technology) je medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni. COST je bil ustanovljen novembra 1971 z resolucijo, ki so jo v Bruslju sprejeli evropski ministri za znanost in tehnologijo, ki je predvidela skupne raziskave zainteresiranih evropskih držav – podpisnic resolucije na področjih, za katere bi se podpisnice medsebojno dogovorile. Med ustanoviteljicami je bila tedanja SFRJ, Slovenija pa je bila sprejeta v članstvo junija 1992.

COST temelji na mrežah sodelovanja evropskih raziskovalnih organizacij znotraj t. i. akcij COST akcij, ki jih na stalno odprtem razpisu predlagajo RO same; COST ima zato v evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) velik pomen kot pristop “od spodaj” (bottom-up). Ta pomen se odraža tudi v financiranju COST akcij s strani Evropske komisije (EC) znotraj okvirnega programa za znanost in raziskave. V 7. OP ima COST proračun 220 milijonov evrov, s priporočilom iz vmesnega poročila z začetka leta 2010, da ga EC dopolnij z dodatnimi 30 milijoni. COST ne financira raziskav samih, temveč mreženje RO znotraj držav članic in, po sklepu CSO, tudi zunaj tega okvira. Trenutno ima COST 35 držav članic (med njimi vse države članice EU, Švico, Norveško, Islandijo, Turčijo, Hrvaško, Srbijo, BiH in Makedonijo) ter sodelujočo državo Izrael, v COST akcijah pa sodeluje še več kot tristo RO iz drugih držav (največ iz Avstralije, Rusije, ZDA in Nove Zelandije). Do sedaj je bilo sprejetih preko 850 COST akcij, tekočih pa je približno 300 akcij, ki vsaka traja praviloma pet let; raziskovalci iz Slovenije sodelujejo približno v polovici teh akcij.

Podrobnosti o programu COST so na razpolago na spletni strani www.rtd.si/slo/medn/cost/predstavitev.asp oz. www.cost.eu.

Vir MVZT

(Skupno 101 obiskov, 1 današnjih obiskov)