V sredo, 16. marca, bo informativni dan evropskega komunitarnega programa CIP ICTPSP. Dogodek bo v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, z začetkom ob 9.30 uri. Informativni dan je namenjen predstavitvi 5. razpisa za sofinanciranje projektov.

Program CIP (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme) je eden izmed osnovnih instrumentov politike EU za promocijo in podporo pospeševanja konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva. Zasnovan je kot skupek treh samostojnih programov oziroma stebrov, kjer je prvi namenjen podpori podjetništvu, drugi podpori politikam IKT ter tretji inteligentni rabi energije. Drugi program, ki ga na nacionalni ravni koordinira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo, je namenjen spodbujanju uvajanja in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) s strani državljanov, podjetij in državnih uprav. Po svoji naravi je komplementaren programu IKT v 7. okvirnemu programu, ki je namenjen podpori raziskavam in razvoju novih tehnologij, produktov in storitev, medtem, ko je CIP namenjen podpori njihovemu uvajanju in uporabi.

V letu 2011 program CIP ICTPSP podpira aktivnosti na naslednjih področjih:
Tema 1: IKT za nizkoogljično ekonomijo in pametno mobilnost
Tema 2: Digitalne vsebine
Tema 3: IKT za zdravje, ugodno staranje in vključenost
Tema 4: IKT za inovativne upravne in javne storitve
Tema 5: Odprte inovacije za na internetu temelječe storitve

Proračun letošnjega razpisa znaša 115,5 milijonov EUR, pri čemer lahko posamezni projekti tipično pridobijo sofinanciranje do višine 50% upravičenih stroškov. Rok za prijavo je 1.6.2011.

Vir: MVZT

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)