Na seji parlamentarnega Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj so 5. maja poslanke in poslanci, članice in člani omenjenega odbora, podprli oba dolgoročna strateška dokumenta MVZT: Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020.

Uvodoma so podporo Nacionalnemu programu visokega šolstva 2011-2020 na seji izrazili rektorji slovenskih univerz, predstavnik Študentske organizacije Slovenije in predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije. Vsi so izpostavili in pohvalili način nastajanja obeh dokumentov, saj je o obeh potekala izjemno široka javna razprava, ki jo je o obeh strateških dokumentih lani vodilo MVZT. V njej je prisluhnilo ter upoštevalo številne pripombe in predloge iz razprave. Dokumenta sta tako v največji možni meri usklajena z vsemi visokošolskimi partnerji, gospodarstvom in predstavniki raziskovalne sfere. Doseči popolno soglasje, pa je praktično nemogoče, je dejal na seji odbora minister Gregor Golobič. Rektorji in predstavnica GZS so poudarili tudi nujnost sprejetja obeh dokumentov za slovensko visoko šolstvo, znanost in gospodarstvo.

K obema dokumentoma so bili vloženi številni amandmaji, večinoma redakcijske narave. Kar nekaj amandmajev so člani Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj tudi sprejeli. Še posebej veliko jih je bilo na drugo poglavje NPVŠ, ki govori o visokošolskem sistemu, strukturi študija, financiranju,kakovosti in odgovornosti ter internacionalizaciji. Med sprejetimi amandmaji je bil tudi tisti, ki določa, da se v NPVŠ umesti področje umetnosti.

Oba dokumenta bodo poslanke in poslanci obravnavali na majski seji državnega zbora.

Vir: MVZT, 5. 5. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)