V Bruslju je bilo 27. maja zasedanje Sveta za promet,telekomunikacije in energijo, ki se ga je udeležil državni sekretar MVZT dr. József Györkös. Večina od obravnavanih točk se je nanašala na dve od treh prioritet madžarskega predsedstva na področju telekomunikacij in informacijske družbe, to sta varnost in spekter.

Svet je sprejel predlog o podaljšanju obstoječega mandata Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in se seznanil s poročilom predsedstva o napredku pri obravnavi predloga o novi ENISI. Sprejeli so sklepe Sveta o zaščiti kritične informacijske infrastrukture. V zvezi s to tematiko je bila tudi razprava o prioritetah EU pri mednarodnem sodelovanju v zvezi z zaščito kritične informacijske infrastrukture in o vzpodbujanju zaupanja in varnosti pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

V sklopu prioritetnega področja »spekter« se je Svet seznanil s poročilom predsedstva o napredku pri obravnavi predloga programa za politiko radijskega spektra ter sprejel sklepe Sveta o Svetovni konferenci o radiokomunikacijah (WRC-12).

V neformalnem pogovoru z evropsko komisarko jo je državni sekretar dr. Györkos seznanil z aktivnostmi glede pereče problematike škodljivih interferenc in napovedal pismo ministra, v katerem jo bo z zadevo posebej seznanil. Dobro podlago za razrešitev tovrstnih problemov daje tudi 10. člen predloga Programa Za politiko radiofrekvenčnega spektra, ki naslavlja sodelovanje med različnimi ustanovami, je po sestanku v Bruslju dejal dr. Györkös.

Vir: MVZT, 27. 5. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)