Minister Gregor Golobič in v.d. direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo dr. Jana kolar sta 31. januarja na novinarski konferenci javnosti predstavila Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 (pdf). Javna razprava o dokumentu se prične 31. januarja 2011 in bo odprta mesec dni.

Raziskovalne infrastrukture so zmogljivosti, sredstva ali storitve, ki predstavljajo večjo opremo ali nabor instrumentov in predstavljajo oz. dopolnjujejo vire znanja, kot so zbirke, arhivi in podatkovne baze. Primeri raziskovalnih infrastruktur: velike raziskovalne postavitve, zbirke, knjižnice, baze podatkov, biološki arhivi in zbirke, visokozmogljiva oz. širokopasovna komunikacijska omrežja, raziskovalna plovila, teleskopi, satelitske in letalske opazovalne zmogljivosti, mreže računskih zmogljivosti (HPC), čiste sobe, obalne opazovalne postaje, sinhrotroni in pospeševalniki ipd.

Raziskovalne infrastrukture so obenem predpogoj za raziskovalno delo, hkrati pa so predvsem srednje in velike infrastrukture tudi ključne za odličnost tega dela in za izvajanje najbolj zahtevnih raziskav.

Dostop do njih je ključen za doseganje in ohranitev ravni znanosti v državi na primerljivi globalni ravni. Ker so veliki infrastrukturni projekti v znanosti postali tako obsežni, da je združevanje naporov in sredstev več držav postala nujnost in ker k temu kliče racionalizacija v smislu izogibanja podvajanja se izgradnja in dostop do njih vedno pogosteje zagotavljajo v mednarodnem povezovanju. Na to je v Evropi zelo velik vpliv imel t. i. ESFRI, Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture, ki je pripravil in občasno posodablja Evropski Kažipot za raziskovalne infrastrukture (znan tudi kot »ESFRI Roadmap«), v katerem so opisane potrebe evropske znanosti na področju raziskovalne infrastrukture za naslednjih 10-20 let.

Temeljni namen Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 je postavitev in predstavitev prioritet Republike Slovenije na področju raziskovalne infrastrukture. V vsebinskem smislu torej dopolnjuje Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020 in predstavlja področni izvedbeni dokument.

Več MVZT, 31. 1. 2011

(Skupno 50 obiskov, 1 današnjih obiskov)