V Državnem zboru je bila 13. aprila javna predstavitev mnenj o predlogu dveh strateških dokumentov MVZT: predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 ter predloga Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. Čeprav sta bila dokumenta, preden ju je obravnavala in sprejela Vlada RS, več mesecev v široki javni razpravi, so se številni predstavniki visokošolske in raziskovalne sfere, študenti ter predstavniki sindikatov, udeležili tudi javne razprave v DZ in predstavili svoja stališča, predloge in mnenja o obeh dokumentih.

Uvodoma je v DZ minister Gregor Golobič poudaril, da so problemi na področju visokega šolstva, ki jih zaznava ministrstvo, nemajhni in so se doslej reševali z ad hoc ukrepi. Ti se niso izkazali za uspešne, zato so potrebni radikalnejši ukrepi, ki jih prinašata oba nova dokumenta, ki sta naravnana dolgoročno, saj zajemata desetletno obdobje, čeprav so se »žal sama akademska skupnost in širša javnost odvadili razmišljati dolgoročno,« je dejal minister. »V preteklosti smo pozabili na element dolgoročnosti, ki je še posebej pomemben v znanosti.«

Spomnil je, da je ministrstvo pripravilo tudi novo uredbo o financiranju visokega šolstva s katero odpravlja »glavarinski sistem« financiranja in daje večji pomen kakovosti. Slednjo poudarjata tudi oba dokumenta MVZT: NPVŠ in RISS. Dejavnike, ki vplivajo na kakovost, je potrebno še povečati, je uvodoma dejal minister. Zato je bila lani ustanovljena Agencija za kakovost v visokem šolstvu, ministrstvo je že zagotovilo več sredstev za visoko šolstvo ter za znanost in raziskave, bistveno povečanje le-teh pa predvidevata oba strateška dokumenta. »Kot ključno ohranjamo dostopnost, zavračamo ideje po vpeljavi šolnin, želimo pa tudi povečati učinkovitost, odgovornost v visokošolskem prostoru, pa tudi avtonomijo visokega šolstva,« je dejal minister. Orisal je način nastajanja obeh dokumentov in poudaril, da ni dovolj le zapisati visokoleteče cilje, kot je veljala logika v preteklosti, pač pa morajo biti za dosego cilja določeni konkretni ukrepi, ki jim morajo slediti finančne manifestacije. Ministrstvo o dokumentih ne pričakuje popolnega soglasja, saj bi to pomenilo ohranjanje statusa quo. To pa ni cilj NPVŠ in RISS. Cilje, ki so zapisani, ne bo lahko uresničevati, je poudaril minister, so pa nujni.

V razpravi je direktor Instituta Jožef Stefan dr. Jadran Lenarčič poudaril, da Slovenija v zadnjih 20 letih ni gradila razvojnega koncepta. “Oba dokumenta, NPVŠ in RISS, nastajata v obdobju globljega premisleka, ki je nujno potreben.” Znanost je bila v Sloveniji v preteklosti večkrat razumljena kot nekaj obstranskega, je ugotavljal dr. Lenarčič, v resnici pa je izvir najpomembnejšega: izobraženega in motiviranega kadra, je dejal in zaključil: “Potrebujemo odlično znanost, visoko šolstvo in gospodarstvo ter povezave med njimi.”

Stališča rektorske konference do obeh dokumentov je predstavil predsednik dr. Danilo Zavrtanik je ugotavljal, da se je visoko šolstvo v Sloveniji v preteklosti spretno izogibalo spremembam. Predstavil je stališča rektorske konference do obeh dokumentov. Tako se jim zdijo še vredne razmisleka tri stvari v NPVŠ: prvič binarnost, za katero menijo, da bi jo bilo najbolje ukiniti, drugič da bi univerze dobile poseben status ter da se v dokumentu da ustrezno mesto umetnosti ter uvedbo 3. bolonjske stopnje študija na umetniškem področju. Sicer pa rektorska konferenca NPVŠ ocenjuje za ambiciozen dokument, skrbi jih le,da bi se zgodilo kot v preteklost z večino tovrstnih resolucij, ko je bil problem v implementaciji.

Rektorska konferenca očita RISS premalo ambicioznosti, pogrešajo pa tudi, da v dokumentih ne vidijo vloge ostalih ministrstev. Tako ambiciozni dokumenti po mnenju rektorske konference zahtevajo tudi večjo finančno spremljavo. Delež državnih sredstev za znanost in raziskave bi po njihovem mnenju moral biti še večji, način financiranja znanosti pa bi moral dobiti stabilno komponento. Rektorska konferenca meni, je dejal dr. Zavrtanik, da »sta dokumenta ambiciozna, potrebujemo ju, upam pa, da bosta tudi realizirana.«

Vir: MVZT, 13. 4. 2011

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)