Ob uradnem obisku makedonskega predsednika Gjorgja Ivanova v Sloveniji sta minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič in makedonski minister za šolstvo in znanost Nikola Todorov podpisala protokol o sodelovanju na področju izobraževanja med slovenskima ministrstvoma za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter za šolstvo in šport in makedonskim ministrstvom za šolstvo in znanost.

Bistveni element tega protokola je zagotavljanje ugodnejših pogojev šolanja in študija slovenskih državljanov v Makedoniji in makedonskih v Sloveniji. To pomeni, da so jim zagotovljeni enaki pogoji šolanja in študija glede plačila šolnine kot veljajo za domače študente in študente držav članic Evropske unije.

Protokol se sklepa  za največ pet šolskih oziroma študijskih let, torej do vključno 2015/16, z možnostjo podaljšanja, vendar najdlje do zaključka tistega šolskega in študijskega leta, v katerem bo Makedonija postala polnopravna članica Evropske unije.

Glede na sprejeta stališča o vključevanju in aktivnem sodelovanju z državami Zahodnega Balkana na področju izobraževanja, ter še posebej  visokošolske mednarodne mobilnosti, bo Slovenija  v skladu z usmeritvami MVZT in prioritetami slovenske zunanje politike ter v skladu s  Smernicami za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana ter Deklaracijo o Zahodnem Balkanu  enake protokole sklenilo še s Srbijo, in Bosno in Hercegovino. S Hrvaško ter Črno goro pa sta že bila podpisana v letu 2010.
Več MVZT, 15. 2. 2011
(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)