MVZT podaja mnenje o izvajanju študijskih programov v povezavi z 11. členom Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (v nadaljevanju besedila: ZPVI) – ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom

Enakovrednost v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom se skladno z ZPVI ugotavlja le v primeru, da v Republiki Sloveniji obstaja primerljiv izobraževalni program. Ministrstvo pred odločitvijo o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu pridobi mnenje vsaj enega visokošolskega zavoda, ki v Republiki Sloveniji izvaja primerljiv študijski program.

Študijski programi za pridobitev magisterija znanosti, torej tisti, sprejeti pred 11. junijem 2004, se z iztekom študijskega leta 2009/2010 v Republiki Sloveniji ne izvajajo več (v študijskem letu 2009/2010 se zadnjič izvajajo drugi letniki navedenih programov, prvi letniki so bili zadnjič razpisani za študijsko leto 2008/2009), zato od 1. oktobra 2010 dalje ministrstvo ne bo več visokošolskim zavodom posredovalo zahtev za mnenje o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim znanstvenim naslovom magister znanosti. Tako bo ministrstvo v tovrstnih primerih za mnenje zaprosilo visokošolske zavode le do vključno 30. septembra 2010, in sicer glede tistih vlog, ki bodo do tega datuma popolne v skladu določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10).

V zvezi z navedenim je treba razločevati med izvajanjem študijskega programa, kjer gre za organizirano izvajanje predavanj, seminarjev, vaj itd. glede na trajanje posameznega študijskega programa, kot je bil le-ta akreditiran in dejstvom, da študenti lahko končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo ZVIS-D. Pri slednjem gre le za zaključevanje študijskega programa v smislu opravljanja preostalih študijskih obveznosti, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/2016. Po analogiji z navedenim bo ministrstvo ravnalo tudi v drugih primerih ugotavljanja enakovrednosti z dosedanjimi študijskimi programi, ki se v Republiki Sloveniji ne izvajajo več.

Povzeto po: MVZT, 19. 8. 2010

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)