Po javni strokovni in medresorski razpravi je MVZT v tem tednu z rektorji vseh slovenskih univerz uskladil besedilo predloga Uredbe o financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ter jo poslal v sprejem na Vlado RS, ki jo bo predvidoma obravnavala na seji prihodnji četrtek.

Ključna novost je, da je nova Uredba ob visoki podpori vseh rektorjev in pozitivnih mnenjih deležnikov na številnih posvetovanjih o visokem šolstvu, pomemben korak k spodbujanju kakovosti, saj prekinja dosedanjo izrazito »glavarinsko« logiko financiranja po številu študentov in diplomantov. Predlagana Uredba je odločen korak MVZT k sistemski in transparentni ureditvi financiranja visokega šolstva v Sloveniji (jasno razmejuje razmerja med javnimi in koncesioniranimi visokošolskimi zavodi) ter predstavlja podlago za zakonsko ureditev tega področja – predvidoma konec letošnjega leta.

Poleg tega Uredba vzdržuje dolgoročno stabilnost financiranja visokega šolstva in s tem krepi avtonomnost univerz in drugih samostojnih visokošolskih zavodov, hkrati pa se usmerja h kakovosti in ponuja močne vzvode za razvoj visokega šolstva na področjih raznovrstnosti študijske ponudbe, njene internacionalizacije in široke dostopnosti. Vgrajeni mehanizmi bodo spodbujali tudi večjo učinkovitost visokošolskih institucij ter usmerjenost k študentom.

Uredba obenem zagotavlja ustrezno financiranje še ne do konca uvedenih novih programov, kakor tudi ustanavljanje že akreditiranih novih članic univerz. Nova uredba tako predstavlja pomemben dosežek in se kot taka dosledno umešča v kontekst novega  Nacionalnega programa razvoja visokega šolstva 2011-2020.

Vir: MVZT, 28. 1. 2011

(Skupno 5 obiskov, 1 današnjih obiskov)