MVZT je 7. januarja na novinarski konferenci predstavilo predlog uredbe o financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. Državni sekretar dr. József Györkös, direktor direktorata za visoko šolstvo dr. Stojan Sorčan in vodja sektorja za visoko šolstvo dr. Meta Dobnikar so predstavili razloge zakaj nova uredba, pojasnili kako je potekala priprava le-te ter na katerih izhodiščih temelji.

Nova uredba je prvi korak k predvidenim zakonskim spremembam, ki jih načrtujejo v letu 2011. Bistveno je, da na podlagi soglasnih ugotovitev vseh rektorjev in številnih posvetovanj o visokem šolstvu nova uredba prekinja z logiko glavarinskega financiranja in končno uveljavlja logiko kakovosti. Uredba tudi odgovarja na vprašanja glede širitve programov, saj razvojna sredstva predvideva na podlagi raznolikosti ponudbe, kakovosti, mednarodne dejavnosti in socialne razsežnosti. V tem smislu uredba predstavlja pomemben napredek in dosežek, ki je usklajen z nastajajočim Nacionalnim programom visokega šolstva 2011-2020.

Uredba temelji na naslednjih izhodiščih:

  1. Stabilnost in okrepljena avtonomija na področju visokošolskih zavodov ključno vpliva na kakovost.
  2. Izvajanje prejšnje uredbe je ustalilo razmerja med samimi javnimi visokošolskimi zavodi in med njimi ter zasebnimi visokošolskimi zavodi-koncesionarji, kar omogoča razrez sredstev na podlagi leta 2010. Ob tem se upoštevajo stroški postopnega uvajanja programov druge stopnje in prve stopnje na Univerzi na Primorskem.
  3. Upoštevanje prej omenjenih sistemskih pripomb visokošolskih partnerjev.
  4. Jasna določitev stabilnega dela financiranja in jasna/ločena opredelitev razvojnih sredstev.
  5. Prilagoditev proračunski realnosti.

Uredbo opredeljujeta temeljni in razvojni steber financiranja. Temeljni ima 3% variabilni del na podlagi stopnje rasti učinkovitosti, prehodnosti in mednarodnega sodelovanja. Razvojni steber pa se ob razpoložljivih kriterijih deli na podlagi raznovrstnosti, internacionalizacije, kakovosti in socialne razsežnosti.

Razrez med posameznimi visokošolskimi zavodi je opredeljen v 52. členu, kjer je določeno tudi financiranje novih programov, ki še niso izvedeni do zadnjega letnika. Predlagana uredba je odločen korak k sistemski in transparentni ureditvi financiranja visokega šolstva ter predstavlja podlago za zakonsko ureditev koncepta financiranja bolj natančno kot je v sedaj veljavnem Zakonu o visokem šolstvu. Financiranje po predlogu uredbe omogoča dodatno financiranje programov, ki še niso izvedeni do konca in skozi razvojni steber omogoča nove programe in institucionalno rast. Delitev sredstev znotraj univerze je stvar njihove avtonomije, prioritet in razvojnih ciljev, pri čemer želijo poudariti, da razvoj ni samo kvantitativna rast.

Vir in celotni prispevek: MVZT, 7. 1. 2011

Članek v Primorskih novicah: Nova uredba za bolj transparentno financiranje visokega šolstva, 7. 1. 2011

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)