Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo vljudno vabi na informativni dan evropskega komunitarnega programa CIP ICTPSP, ki bo v sredo, 15. februarja v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana)ob 9.30 uri. Informativni dan bo namenjen predstavitvi letošnjega razpisa za sofinanciranje projektov.

Program CIP (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme) je eden izmed osnovnih instrumentov politike EU za promocijo in podporo pospeševanja konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva. Zasnovan je kot skupek treh samostojnih programov oziroma stebrov, kjer je prvi namenjen podpori podjetništvu, drugi podpori politikam IKT ter tretji inteligentni rabi energije. Drugi program, ki ga na nacionalni ravni koordinira Direktorat za informacijsko družbo MVZT je namenjen spodbujanju uvajanja in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) s strani državljanov, podjetij in državnih uprav. Po svoji naravi je komplementaren programu IKT v 7. okvirnemu programu, ki je namenjen podpori raziskavam in razvoju novih tehnologij, produktov in storitev, medtem, ko je CIP namenjen podpori njihovemu uvajanju  in uporabi. V letu 2012 bo program CIP ICTPSP podpiral aktivnosti na naslednjih področjih:

Tema 1:  IKT za pametna mesta
Tema 2:  Digitalne vsebine, odprt dostop in kreativnost
Tema 3:  IKT za zdravje, ugodno staranje in vključenost
Tema 4:  IKT za inovativne upravne in javne storitve
Tema 5:  Zaupanja vredne e-storitve in druge aktivnosti

Proračun letošnjega razpisa je 127 mio EUR, pri čemer lahko posamezni projekti tipično pridobijo sofinanciranje do višine 50% upravičenih stroškov. Predviden datum objave razpisa je 1. 2. 2012 in roka za prijavo 15. 5. 2012. Informativni dan bo namenjen predstavitvi letošnjega razpisa za sofinanciranje projektov ter predstavitvi slovenskih izkušenj pri sodelovanju v programu.

Več informacij: Samo Zorc, DID; Več o programu

Vir: MVZT, 5. 2. 2012

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)