Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) so v tem mandatu področju lektoratov slovenskega jezika na tujih univerzah namenili veliko pozornosti, zavedajoč se, da gre pri delovanju lektoratov tudi za promocijo in uveljavljanje Slovenije, slovenskega jezika, literature in kulture v svetu, za ohranjanje stika s Slovenci v zamejstvu in po svetu s slovenskim jezikom in kulturo, pa tudi za potrebe gospodarstva v posameznih državah.

Zato so v letih od 2008 do 2010 povečevali sredstva za delovanje lektoratov in sicer od 1,2 milijona evrov v letu 2008 na 1,7 milijona evrov v letu 2009, letos pa lektoratom namenjajo 1,8 milijona evrov. V lanskem letu smo z uveljavitvijo Uredbe o plačah in drugih prejemkih za delo v tujini izboljšali materialni status lektorjev tako da upošteva življenjske stroške v državah, v katerih delujejo.

Ob tem so nanje nenehno naslovljene pobude, dogovori in obljube naših visokih predstavnikov v tujini, da naj se odpre ali podpre lektorat slovenskega jezika v novi državi ali tuji univerzi, ne da bi se predhodno preverile finančne možnosti in umeščenost v mrežo že obstoječih lektoratov.

Proračunska realnost je za leti 2011 in 2012 večino ministrstev spravila v položaj, v katerem ne morejo več zagotavljati virov za vse obveznosti. Na to je nenazadnje glasno opozorila delna stavka javnega sektorja. Težave, ki jih ima s tem v zvezi MVZT, so na kratko opisane v prvem odstavku temu sporočilu priložene informacije vladi, ki je bila v začetku septembra v celoti javno objavljena med vladnimi gradivi v obravnavi. Iz nje je tudi razvidno, da so javnofinančni limiti za delovanje lektoratov v letih 2011 in 2012 odmerili samo 1,3 milijona evrov.

Zaenkrat torej nihče ni sprejel nobene odločitve o ukinjanju lektoratov, kot se to skuša prikazati v javnosti, ampak ministrstvo predlaga ustanovitev medministrske delovne skupine, ki bo v sodelovanju s predstavniki programa Slovenščina na tujih univerzah namenila temu problemu potrebno skrb in pozornost ter možnost alternativ. Po prejemu dopisa s Filozofske fakultete, pa je v.d. direktorja Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan, že povabil predstavnike omenjenega programa na razgovor v zvezi s tem. Vlada RS se bo z informacijo o tej problematiki seznanila predvidoma prihodnji teden.

Vir: MVZT, 7. 10. 2010

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)