Geografija v šoli je ena od enajstih revij, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Pred počitnicami je izšla dvojna številka, ki je namenjena vodi: osem člankov jo obravnava s strokovno-geografskega vidika, šest z učno-geografskega. Ostali članki so namenjeni Lužiškim Srbom, novi členitvi Slovenije na 47 pokrajin in interpretiranju rezultatov NPZ. V rubriki Novice so kratke vesti o Sloveniji in njenih pokrajinah, novem atlasu Slovenije, projektih ZRSŠ, državnem tekmovanje iz geografije, geografski olimpijadi v Kjotu, regionalni konferenci Mednarodne geografske zveze, 80-letnici prof. dr. Jurija Kunaverja, zborovanju slovenskih geografov in študijskih srečanjih učiteljev geografije.

 

Vir: SIO

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)