Na Dunaju in v Budimpešti bo 11. in 12. marca konferenca evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo. Iz Slovenije se bodo konference udeležili dr. József Györkös, državni sekretar MVZT, Janja Komljenović z MVZT,  predstavnik Rektorske konference RS ter predstavnik ŠOS.

Gre za redno dvoletno srečanje, na katerem se ocenjuje napredek bolonjskega procesa ter se določijo smeri za nadaljnji razvoj bolonjskega procesa. Tokrat se bodo udeleženci  izjemoma sestali že po enem letu, saj gre za jubilejno bolonjsko ministrsko konferenco. Pripravljena je namreč v ciljnem letu, do katerega naj bi se oblikoval skupni Evropski visokošolski prostor. Tako se bodo ministri iz 46 držav, ki so doslej pristopile k bolonjskemu procesu, sestali v Budimpešti in Avstriji ter naznanili vzpostavitev enotnega Evropskega visokošolskega prostora ter se zavezali k nadaljevanju bolonjskega procesa v naslednjem desetletju.

Udeleženci konference bodo v delovnih skupinah razpravljali o dosežkih bolonjskega procesa v preteklem obdobju na podlagi neodvisne evalvacije bolonjskega procesa ter poročil ostalih organizacij, še posebej na področju kurikularne prenove, sodelovanja v zagotavljanju kakovosti, mobilnosti in priznavanja, socialne dimenzije ter dosežkov in izzivov Evropskega visokošolskega prostora. Prav tako bodo prisluhnili poročilom o oceni doseženega napredka v uvajanju bolonjskega procesa v posameznih državah.

Vir>> Novica MVZT

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)