V ponedeljek 20. septembra se je iztekel rok za prijavo na javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013. V roku je prispelo 22 prijav na razpis.

Prijavljeni programi bodo vrednoteni po naslednjih merilih:

– Relevanca – prispevek k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije, Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-2010, Strategija Evropa 2020, Izhodne strategije Slovenije 2010-2013, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
– Tehnološka odličnost in razvojna perspektivnost, ki vključuje umestitev programa kompetenčnega centra v definirano prednostno tehnološko področje, utemeljitev perspektivnosti tehnološkega področja v strategiji razvoja kompetenčnega centra in posameznih partnerjev, mednarodno primerljivost.
– Kakovost partnerstva, ki zajema poslovno in tehnološko oceno podjetij, dosedanje sodelovanje in dosežke ter lastno udeležbo podjetij.
– Kakovost predlagane operacije/projekta, ki vključuje natančen opis strategije in vsebine programa kompetenčnega centra, načrt dela kompetenčnega centra, kakovost in realnost načrta izvedbe, predvideno organizacijsko strukturo, prispevek posameznih partnerjev in načrt upravljanja pravic intelektualne lastnine.
– Finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost, ki vključuje skladnost finančnega načrta, razpoložljivost in način uporabe RR opreme, pričakovane rezultate in učinke, razširjanje in uporabnost znanja ter oceno pričakovanih poslovnih (razvojnih) učinkov v partnerskih organizacijah ter širšem okolju.

Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerja iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja, ter so usmerjeni predvsem v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja. Z njimi želi ministrstvo spodbujati povezovanje znanja in kompetenc podjetij ter raziskovalnih organizacij na določenih tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za razvoj in uporabo novih tehnologij. Rezultat tovrstnega povezovanja je razvoj novih produktov, storitev in procesov z višjo dodano vrednostjo ter s tem povečanje konkurenčnosti.

Skupna višina nepovratnih sredstev tega javnega razpisa znaša 45.284.676,55 evrov. Od tega bo 85 odstotkov delež evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa bo delež sredstev slovenske udeležbe. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je 6.400.000,00 evrov.
 

Vir MVZT
 

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)