Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bila v sredo, 25. novembra 2015, prva seja Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ki mu predseduje ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič.

Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja študentske problematike. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za svet opravlja Direktorat za visoko šolstvo. Na seji so potrdili spremembe Poslovnika Sveta Vlade RS za študentska vprašanja.

Sledila je predstavitev izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Svet se je seznanil s potekom priprave evalvacijskega poročila o Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ) za obdobje 2011-2015. Na podlagi evalvacije ciljev 46 ukrepov iz NPVŠ bo ministrstvo predlagalo morebitne dopolnitve programa, poročilo pa bo zaključeno v začetku leta 2016. Na podlagi do sedaj evalviranih ukrepov je najdlje prišla realizacija ukrepov na področju »Kakovosti in odgovornosti«, najmanj pa na področju “Internacionalizacija”.

Na seji so imenovali štiri delovne skupine: delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo obravnavala tematiko, vezano na pravice študentov, ki sledijo iz statusa (npr. štipendijska politika, študentsko delo, zaposlovanje mladih, bivanje itd.); delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki bo obravnavala tematiko vezano na visokošolsko zakonodajo; delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za finance, ki bo obravnavala tematiko vezano na finančno zakonodajo; delovno skupino za zdravje pod vodstvom Ministrstva za zdravje, ki bo obravnavala tematiko vezano na zdravstveno zakonodajo.  Sprejeli so sklep, da ministrstva in študentske organizacije Sveta Vlade RS za študentska vprašanja predloge njihovih članov v imenovanih skupinah na MIZŠ posredujejo do 7. decembra 2015, bodo pa skupine imele delovne skupine že v decembru.

Naslednja seja sveta je predvidoma konec januarja 2016.

Vir: MIZŠ, 25. 11. 2015

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)