Dotok tuje delovne sile in drugih imetnikov tujih listin o izobraževanju na slovenski trg dela je vse večji, kar posledično vpliva tudi na število vlog za vrednotenje izobraževanja, ki se povečuje.

Pri tem se Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sooča z zaznavanjem naraščanja poskusov goljufij in ponarejenih listin, kar je zaskrbljujoče. Prav tako se na MIZŠ srečujemo z naraščanjem neobičajnih praks in poti izvajanja izobraževanja ter nepreglednimi informacijami o zagotavljanju kakovosti izobraževanja. Navedena dejstva vzbujajo dvom v kakovost pridobljenega izobraževanja in v usposobljenost imetnikov listin, zato je za vse vpletene še toliko bolj pomembno, da so postopki vodeni strokovno, resno in podrobno.

Zato smo sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje zlorab v uradnih postopkih, ki pa privedejo do podaljšanja postopkov vrednotenja izobraževanja, pri čemer so kakršnikoli pritiski na zaposlene, ki vodijo postopke, nedopustni in potencialno škodljivi. Menimo, da je v interesu Slovenije in s tem tudi delodajalcev, da na trg dela vstopajo osebe, ki imajo ustrezno izobrazbo, ustrezno formalno izkazana znanja in veščine za opravljanje dela na področju, v katerem jih delodajalci zaposlujejo. Vsak sum poskusa goljufije oziroma uporabe ponarejene listine v postopku vrednotenja izobraževanja, MIZŠ po uradni dolžnosti preda Policiji.

Na problematiko ponarejenih listin o izobraževanju smo v preteklosti opozorili tudi tuje pristojne organe. Odločitev glede stopnjevanja ukrepov zoper države, od koder izvirajo ponarejene listine, bo sprejeta po posvetovanju z vsemi pristojnimi organi.

Vir: MIZŠ, 15. 4. 2019

(Skupno 101 obiskov, 1 današnjih obiskov)