13. 9. 2017 je na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah potekal simpozij z naslovom Jezikovna politika Republike Slovenije, kjer so  jezikoslovci razpravljali o položaju slovenskega jezika v sodobni družbi. Simpozij je predstavljal eno od sklepnih dejanj raziskave Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov, ki jo je financiralo Ministrstvo za kulturo v partnerstvu z Javno agencijo Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. Raziskava, ki se bo zaključila konec leta, predstavlja prvi korak v dolgotrajnem postopku priprave in sprejemanja novega nacionalnega programa za jezikovno politiko, ki bo nastal v dialogu in konsenzu z različnimi relevantnimi deležniki. Raziskava odstira vidike sporazumevalnih praks, stališč govorcev in govork, njihove jezikovne zmožnosti, opremljenosti slovenščine ter jezikovnotehnoloških vprašanj, pri čemer bodo izpostavljeni tudi pravni vidiki sodobne jezikovne situacije.

Novica: Ministrstvo za kulturo, 14. 9. 2017

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)