Znani so rezultati 1. odpiranja 3. javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020« za študijsko leto 2018/2019. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Razpis je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v vlogi upravičenca programa.

V roku je po 3. javnem razpisu v sklopu 1. odpiranja za študijsko leto 2018/2019 na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije pravočasno prispelo 17 vlog (137 projektov prijaviteljev – javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije) v skupni višini 2.225.272,00 EUR. Za študijsko leto 2018/2019 so bila izbranim prijaviteljem za 117 projektov podeljena vsa razpoložljiva sredstva v skupni višini 1.948.367,68 EUR, in sicer za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja, v okviru katerih bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. Mladim bo zagotovljeno pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanje in senzibiliziranje študentov za probleme lokalne/regionalne skupnosti ipd.), strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.

Po 3. javnem razpisu je za študijsko leto 2019/2020 načrtovano 2. odpiranje, in sicer lahko potencialni prijavitelji vloge oddajo od 1. 10. 2019 do 6. 12. 2019. Sredstva so razpoložljiva v višini do največ 1.965.763,82 EUR.

Rezultati so dostopni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Vir: MIZŠ, 13. 2. 2019

(Skupno 91 obiskov, 1 današnjih obiskov)