Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport bodo skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) med 24. majem in 8. junijem na različnih lokacijah po Sloveniji (v Mariboru, Ljubljani, Celju in Postojni) organizirali regijske posvete »Učno okolje – varno in spodbudno«. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju bodo na posvetih razpravljali o možnih aktivnostih in ukrepih za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja, učinkovitih praksah ter izzivih in potrebah šol na tem področju.

Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja sodi med temeljne cilje vzgoje in izobraževanja ter zajema tako krepitev socialnih veščin, strpnosti, spoštovanja drugačnosti kot omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti. Preprečevanje in obravnava nasilja ni nov pojav, vendar se spreminjajo pojavne oblike nasilja, odzivnost in učinkovitost obravnave.

Zavod za šolstvo je s pomočjo zunanjih strokovnjakinj v letu 2014/2015 na podlagi Smernic za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru pripravil »Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ«. Protokol je uporaben spisek postopkov, kako ravnati, ko se nasilje že zgodi. Namen omenjenih posvetov pa je predvsem obravnavati možne načine preventivnega delovanja, kot so: domišljene vzgojne strategije in celostno delovanje šole, dolgoročna in sistematična skrb za odnose, dialog, zagotavljanje varnega okolja in kulture, v katero so vključeni vsi učenci, sistematično izobraževanje učiteljev na področju vodenja razreda, opremljanje učencev s komunikacijskimi veščinami in strategijami za reševanje konfliktov, senzibiliziranje učencev in učiteljev za pojave nasilja, jasno izrekanje za ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja ipd.

Na spletni strani ministrstva bomo odprli tudi spletni forum v zvezi z omenjeno problematiko.

Posveti »Učno okolje – varno in spodbudno« bodo: 24. maja v Pesnici pri Mariboru, 25. maja in 30. maja v Ljubljani, 31. maja v Celju in 8. junija v Postojni.

Vir: MIZŠ, 18. 5. 2017

(Skupno 138 obiskov, 1 današnjih obiskov)