Področna skupina za jezike na Zavodu RS za šolstvo je v petek, 11. aprila 2014, v Dijaškem domu Tabor v Ljubljani organizirala nacionalno konferenco Jeziki v izobraževanju. Med udeleženci konference so bili učitelji slovenščine in tujih jezikov v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, učitelji razrednega pouka, vzgojitelji, univerzitetni učitelji, raziskovalci, vodstveni in svetovalni delavci v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah.

V uvodnem delu so navzoče pozdravili vodja programskega odbora mag. Mojca Poznanovič Jezeršek, direktor Zavoda RS za šolstvo mag. Gregor Mohorčič, v.d. generalne direktorice Ditrektorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolo mag. Vlasta Poličnik ter vodja Službe za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo dr. Simona Bergoč.

V dopoldanskem plenarnem delu so vabljeni predavatelji predstavili strateške smernice jezikovne politike na področju jezikovnega izobraževanja, akcijski načrt jezikovnega izobraževanja pri pouku slovenščine in tujih jezikov, povezovanje jezikov v kurikulu ter rezultate bralne pismenosti v raziskavi PISA.

V popoldanskem delu so udeleženci izbirali med šestimi tematskimi sklopi, v katerih so strokovnjaki predstavljali povezovanje jezikov, večjezičnost in medkulturnost, didaktične izkušnje pri poučevanju jezikov, analizo stanja, raziskave, didaktične pristope pri slovenščini in tujih jezikih, zunanje preverjanje znanja ter izkušnje z vstopanjem v svet branja in pisanja.

Konferenca se je zaključila s forumom praktikov, v katerem so učitelji in vzgojitelji jedrnato prikazali inovativne in ustvarjalne primere dobre prakse.

Vir: SIO, 15. 4. 2014

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)