Na Brdu pri Kranju je bila danes nacionalna konferenca Varno in spodbudno učno okolje, ki smo jo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravili v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Priznani strokovnjaki in praktiki, med njimi tudi mednarodno priznan predavatelj iz Centra za pozitivno psihologijo na Univerzi v Pensilvaniji dr. Alejandro Adler, so v okviru konference razpravljali o pomenu zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja za učence, učitelje in ravnatelje. Ker se žal vse pogosteje soočamo z novimi pojavnimi oblikami nasilja v družbi, mora temu slediti tudi naša odzivnost in učinkovitost obravnave. Izzivi in zahteve sodobne družbe od učiteljic in učiteljev terjajo nadaljnjo krepitev strokovnih kompetenc, zato je vlaganje v razvoj in zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja ena od ključnih nalog ministrstva.

 “Pomembno je, da otroke obravnavamo s spoštovanjem in dostojanstvom ter da jih tega tudi učimo. Pomembno je, da jim zaupamo pravico do soudeležbe pri sprejemanju odločitev in da jih pri tem tudi slišimo, pa tudi, da zagotavljamo pogoje za njihovo participacijo, ki sega tudi preko simbolne ravni ,” je v uvodnem nagovoru med drugim poudarila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. Po njenih besedah si moramo močno prizadevati, da slovensko okolje, še zlasti pa šolsko okolje, ne bo nikoli prepoznavno po različnih nasilnih ali drugačnih nedovoljenih ravnanjih in dogajanjih. Šolsko okolje mora biti varno in spodbudno. Zato je predvsem zaradi otrok in mladih nujno, da o teh temah govorimo naglas, izmenjamo različna stališča in sprejmemo ustrezne ukrepe, tudi na podlagi primerov dobrih praks.

 Izzivi in zahteve sodobne družbe od učiteljic in učiteljev terjajo nadaljnjo krepitev njihovih strokovnih kompetenc. Pojavne oblike nasilja se spreminjajo, čemur mora slediti tudi naša odzivnost in učinkovitost obravnave. “Zavedati se je treba, da šola ne more in ne zmore reševati vsega, učitelji niso vsemogočni rešitelji vsega, kar se v družbi dogaja in se odraža tudi pri otrocih. Pričakovanja družbe o tem, kaj vse naj bi bila naloga šole oziroma učiteljev, so pogosto prevelika, nanje prenašamo preveliko breme in odgovornost glede skrbi za otroke,” je med drugim še izpostavila ministrica. Pomembno je zagotoviti varnost slehernega posameznika, torej tako otrok kot tudi učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli. Da bi to lahko dosegli, moramo rešitve iskati skupaj, v dialogu in sodelovanju z vsemi partnerji – torej s šolo, starši, policijo, varuhinjo človekovih pravic, in nenazadnje tudi s centri za socialno delo.

 Na ministrstvu se zavedamo izzivov, ki jih tudi v šolskem prostoru prinašajo družbene spremembe. Zato smo zelo aktivni na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja. V ta namen smo med drugim organizirali že več regijskih posvetov s poudarkom na preventivnih dejavnostih in krepitvi strokovne avtonomije, ki bi učiteljicam in učiteljem ter ostalim strokovnim delavcem omogočila uspešnejše in učinkovitejše delovanje pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja. Na tem področju sodelujemo tako z Zavodom RS za šolstvo, sindikatom SVIZ, kot tudi s predstavniki policije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zdravje, pa tudi s predstavniki Zveza aktivov svetov staršev Slovenije ter Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Z Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018 – 2022 smo se zavezali h konkretnim aktivnostim in razvoju omenjenega področja.

 Strokovnjaki in praktiki, pa tudi predstavniki učencev in dijakov, so na današnji konferenci soočili poglede na aktualne dileme, povezane z vzgojnimi praksami, odnosi in problematiko neželenega vedenja v šoli. Govorili so o možnih rešitvah za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. Strinjali so se, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo in da je treba opredeliti aktivnosti na ravni šole, šolskega sistema in tudi na ravni družbenega okolja. Doseči je treba tudi večjo stopnjo zaupanja v šolski prostor, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo tudi na preprečevanje nasilja.

Vir>> Novica MIZŠ

 

Več o konferenci in povzetki predavanj>> ZRSŠ

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)