Na spletnem mestu MVZT je poseben prostor namenjen nacionalnima programoma v pripravi:
Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2011-2015 in Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020

– Posvet s ključnimi visokošolskimi in raziskovalnimi partnerji o strateških spremembah v politiki MVZT, 30. marca 2010: objavljene so prezentacije:

* Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
* dr. Stojan Sorčan, vodja Sektorja za analize na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
* dr. Ivan Rozman, podpredsednik Rektorske konference in rektor Univerze v Mariboru
* dr. Franci Demšar, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
* dr. Franc Gider, direktor Tehnološke agencije Slovenije
* Jelena Štrbac, Študentska organizacija Slovenije

Objavljeni so tudi kazalniki uresničevanja nacionalnih programov (2006 – 2010)

* Kazalniki uresničevanja Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (2006-2010)
– podatki se sproti dopolnjujejo! (8. april 2010)
* Opombe h Kazalnikom uresničevanja NRRP (2006 – 2010)

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)