Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo v sodelovanju s CMEPIUS-om v okviru projekta »Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2009/11«, ki se izvaja v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, organiziralo v torek, 2. 2. 2010 v Ljubljani nacionalni posvet na temo avtonomija in odgovorno upravljanje visokošolskih zavodov. Posvet je namenjen vodstvom institucij, ki izvajajo visokošolsko dejavnost, in vsem visokošolskim partnerjem.

Ozadje posveta
Zagotavljanje institucionalne odgovornosti visokošolskih zavodov je postala osrednja skrb vlad v večini držav po svetu. Vlade in družbe vse bolj pričakujejo od visokošolskih zavodov, da upravičijo družbena pričakovanja o vlogi visokega šolstva, porabo javnih sredstev in natančno poročajo o poučevanju in raziskovanju.
V agendi za posodobitev univerz za pospešitev konkurenčnosti Evrope v svetovnem gospodarstvu je Evropska komisija pozvala države članice k usmerjanju razvoja visokošolskega sektorja kot celote skozi okvir splošnih pravil, ciljev politike, mehanizmov financiranja in spodbud za izobraževanje, raziskave in inovacijske dejavnosti.
V zameno za razbremenitev od prekomerne zakonske ureditve in mikro managementa na ravni države, morajo visokošolski zavodi sprejeti polno institucionalno odgovornost za svoje delovanje in rezultate do slehernega, ki je vključen v visokošolsko dejavnost in družbe kot celote.
Ob tem se postavlja vprašanje, ali je to zaželeni razvoj visokega šolstva? Ali lahko preveč odgovornosti, zaduši ali pregreje iniciativo med vodstvom visokošolskih zavodov?

Namen posveta je spodbuditi diskusijo, izmenjavo mnenj in stališč ter oblikovanje strateških usmeritev nadaljnjega razvoja visokega šolstva.

Prijave za udeležbo sprejemajo do 20. januarja 2010.

Okvirni program
Prijavnica

 

Vir>> CMEPIUS

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)