Učenke in učenci 6. in 9. razredov osnovnih šol bodo po prvomajskih počitnicah pisali nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Šestošolke in šestošolce čaka pisno preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in angleščine, devetošolke in devetošolce pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, likovna umetnost ali prvi tuji jezik).

V torek, 7. maja, bodo vsi učenke in učenci 6. in 9. razredov reševali preizkuse znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine. V četrtek, 9. maja, bodo vsi šestošolci in devetošolci reševali preizkuse iz matematike. V ponedeljek, 13. maja, šestošolke in šestošolce čaka pisni preizkus znanja iz angleščine, devetošolke in devetošolci pa bodo pisali preizkus znanja iz tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, likovna umetnost ali prvi tuji jezik). Preverjanje je pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.

Že v aprilu pa je na 134 osnovnih šolah potekalo poskusno izvajanje NPZ v tretjem razredu. Preverjanje znanja iz slovenščine in matematike je pisalo 5894 tretješolk in tretješolcev.

NPZ je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi, vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko s pomočjo računalniškega programa. Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Vir: MIZŠ, 29. 4. 2019 in Sporočilo RIC, 26. 4. 2019

(Skupno 69 obiskov, 1 današnjih obiskov)